Računovodske storitve

Ponujamo vam vse računovodske storitve na enem mestu! Od vodenja poslovnih knjig, do obdelave plač in davčne optimizacije.

Vodenje računovodstva in davčno svetovanje

racunovodske-storitve

 • Vodenje poslovnih knjig
 • Davčno svetovanje
 • Davčna optimizacija
 • Knjiženje in kontiranje
 • Obračun DDV
 • Evidenca saldakontov
 • Obračun stroškov dela
 • Izdelava zaključnega računa
 • Priprava vseh zakonsko določenih poročil
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev

Računovodska administracija

 • Fakturiranje
 • Vodenje blagajne
 • Plačilni promet: E-banka
 • Obdelava plač
 • Priprava plačilnih in potnih nalogov
 • Priprava finančnega poročila
 • Vnos faktur v e-pobote AJPES

Poslovna podpora

 • Izterjava preko opominov ali E – izvršb
 • Priprava dokumentacije za banke, leasinge, …
 • Arhiviranje, urejanje dokumentov
 • Priprava raznih pogodb
 • Urejanje dokumentacije pri zaposlovanju

Zakaj je naš računovodski servis drugačen?